Doelgerichte trainingen en workshops

Wij bieden, meestal in combinatie met onze ontwikkelprogramma's, op in company basis ontwikkel- en begeleidingsprogramma’s, trainingen en workshops aan. Deze kenmerken zich door doelgerichtheid, waarbij wij zorgen voor een zo goed mogelijke aansluiting bij de doelen van de organisatie en bij de talenten van de deelnemers. Dat biedt de meeste garantie op succes. Hieronder vindt u een greep uit ons aanbod.

Coachende gespreksvoering

Programma voor leidinggevenden, gericht op het leren om op een coachende manier gesprekken met medewerkers, collega's of teams te voeren. Daarbij staat het verwezenlijken van werkgerelateerde doelen en ontwikkeling van medewerkerscentraal.

Adviesvaardigheden

Programma voor professionals in een adviesfunctie, gericht op het verhogen van kennis van adviestrajecten, adviesfasen, contracteren, adviesrollen en praktische toepassingen; en het ontwikkelen of verbeteren van vaardigheden op het gebied van gesprekstechnieken in gevraagde en ongevraagde adviesgesprekken, omgaan met weerstand en het hanteren van stijlflexibiliteit in beïnvloedingsstijlen.

De kracht van balans

Programma voor hoger opgeleide werkende vrouwen, die hun tijd en talent optimaal willen inzetten en daarbij verantwoorde keuzes willen maken.

Feedback

Workshop op het gebied van feedback geven, feedback vragen en feedback ontvangen als middel om tot prestatiebeïnvloeding te komen. Als optie bieden we aan, om in een deel van het programma te werken met paarden, die van nature een directe reflectie geven op houding en gedrag van mensen.

Functioneringsgesprekken

Training voor leidinggevenden in het effectief voeren van een gestructureerde gesprekkencyclus, waarbij ontwikkeling van medewerkers het uitgangspunt is.

Beoordelingsgesprekken

Training voor leidinggevenden in het effectief voeren van beoordelingsgesprekken. Functioneren, doelen stellen, prestaties, motivatie, en arbeidsvoorwaardelijke beslissingen.

Strategische Personeelsplanning en PPM

Programma voor leidinggevenden en/of HRM-verantwoordelijke functionarissen over de invoering van en het werken met Strategische Personeelsplanning en Performance Potentieel Matrix (PPM), als model om de kwalitatieve en kwantitatieve toekomstige personeelsbehoefte van de organisatie op de (middel)lange termijn te matchen met de beoordeling, ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers op de korte en middellange termijn.

Persoonlijke Ontwikkel Plannen (POP)

Workshop die erop is gericht om op basis van talent en kwaliteiten van medewerkers te komen tot een krachtige formulering van persoonlijke ontwikkel- en loopbaanplannen.

En verder...

  • Communicatieve vaardigheden;
  • Samenwerking;
  • Klantgerichtheid;
  • Conflicthantering;
  • Opzetten van (begeleide) intervisieprogramma’s;
  • Slecht nieuwsgesprekken;
  • Persoonlijke effectiviteit;
  • Aandacht als wettig betaalmiddel. Hoe aandacht en complimenten leiden tot plezier en prestaties van medewerkers;
  • 2e lijns commercie voor adviseurs, projectleiders en andere functionarissen die niet in een directe verkoopfunctie werkzaam zijn, maar wel geacht worden om koopsignalen van (potentiële) klanten te herkennen en (helpen) verzilveren;
  • Sollicitatietraining voor boventallige medewerkers.

Contact?

Heeft u specifieke vragen of wensen? Laat dan hieronder uw gegevens achter, wij nemen graag contact met u op.