Assessments voor directeuren en toezichthouders        

Welk potentieel schuilt er in een kandidaat?

Eindverantwoordelijke leidinggevenden spelen een cruciale rol binnen uw organisatie. Zij zijn immers verantwoordelijk voor een divisie of zelfs voor uw hele organisatie. Zij bepalen ook of werknemers succesvol hun werk kunnen uitvoeren. En zij zijn de sleutelfiguren bij diverse verandertrajecten binnen uw organisatie. Met behulp van het executive-onderzoek krijgt u inzicht in het potentieel van de kandidaat. Dit assessment is bedoeld voor o.a. directie-, senior managementposities en toezichthouders (RvT of RvC).

De juiste kandidaat voor uw organisatie

Tijdens het intakegesprek bespreken we met u welke capaciteiten, rollen en competenties een kandidaat voor het uitoefenen van de functie in huis moet hebben. Ook willen we alles weten over uw organisatiecultuur. De gegevens uit het intakegesprek verankeren wij in ons e-assessment, zodat u uiteindelijk niet alleen weet of de kandidaat geschikt is voor de functie, maar ook of hij binnen uw organisatie past.

Businesscase of simulatie Leiderschap

Het executive-onderzoek bestaat uit een e-assessment op het gebied van rollen, competenties en waarden, aangevuld met vragen over loopbaan, persoonlijke keuzes en inspiratiebronnen. Daarnaast geven wij opdrachtgevers de keuze of wij de kandidaat een online simulatie op het gebied van Leiderschap of een businesscase zullen afnemen. Over de simulatie kunt u hier meer lezen. De businesscase stellen wij in overleg met u samen, zodat deze past bij de assessmentvraag. Deze sturen we voorafgaand aan de assessmentdag ter voorbereiding aan de kandidaat toe. Op de dag van het assessment presenteert de kandidaat de door hem voorbereide businesscase ten overstaan van zowel de assessor als een senior adviseur van FlowPeople, of wordt de online simulatie op het gebied van Leiderschap besproken. Dit gebeurt tijdens een intensief gesprek  met de assessor en senior adviseur van FlowPeople.

Diepgaand interview

De kandidaat en de assessor bespreken dezelfde dag nog de uitkomsten van de verschillende programmaonderdelen in een diepgaand assessmentinterview. De uitkomsten worden besproken, gespiegeld en geconfronteerd. Ook zetten wij ze af tegen de eisen die de functie en uw organisatie aan de kandidaat stellen.

De uiteindelijke uitkomsten van het assessment worden door de assessor beschreven in een persoonlijk verslag. Hierin beschrijven we de testuitslagen, bevindingen, ontwikkelpunten, conclusie en een geschiktheidsadvies. Zo weet u precies of u de juiste kandidaat in huis haalt. En wie weet kunnen we u daarna nog helpen met leiderschapscoaching voor de nieuwe leidinggevende…

Contact?

Neem contact met mij op over jullie Executive onderzoekassessments: