Potentieelonderzoek

Is uw medewerker geschikt voor deze nieuwe functie?

Als u een medewerker in dienst heeft die graag een andere functie wil bekleden, wilt u natuurlijk wel zeker weten of hij/zij hier eigenlijk wel geschikt voor is. Ook als u toekomstplannen heeft voor high-potentials of young professionals, zoeken wij voor u uit welk potentieel er in aanleg aanwezig is en hoe dit ontwikkeld kan worden. Ons potentieelonderzoek geeft u antwoord op alle vragen.

Potentieelontwikkeling

Onze adviseur brengt allereerst uw wensen in kaart. De capaciteiten, competenties en waarden die u verwacht leggen we vast. In een potentieelonderzoek kijken we niet alleen of uw medewerker de talenten in huis heeft om een functie te kunnen vervullen, we geven ook een ontwikkeladvies mee. Dat biedt u handvatten om uw medewerker te coachen of op te leiden in de nieuwe of toekomstige functie.

Zo werkt het onderzoek

Voor het potentieelonderzoek maken wij gebruik van een e-assessment op het gebied van rollen, competenties en waarden, aangevuld met een vragenlijst over loopbaan, persoonlijke keuzes en inspiratiebronnen. De uitkomsten worden in een diepgaand persoonlijk gesprek besproken, gespiegeld en geconfronteerd en worden afgezet tegen de ontwikkelwensen en –mogelijkheden van de kandidaat.

De uiteindelijke uitkomsten van het potentieelonderzoek worden beschreven in een persoonlijk verslag. Hierin worden de testuitslagen, bevindingen, ontwikkelpunten en conclusie beschreven. De uitkomst is een bondig verslag, geschreven voor u en uw kandidaat en gelinkt aan uw organisatie.

Wilt u zeker weten dat de nieuwe medewerker zichzelf blijft ontwikkelen? Denk dan eens aan loopbaanbegeleiding als vervolg.

Contact?

Neem contact met mij op over jullie potentieelassessments: