Teamoptimalisatie      

Samen organisatiedoelen halen en prettig werken

Wilt u helder krijgen waar de kansen en de mogelijkheden van uw team liggen? Weet u waarom bepaalde teamleden elkaar versterken en waarom anderen elkaar in de haren vliegen? Wij leren u hoe u uw team zodanig inricht en stimuleert dat organisatiedoelen gehaald worden en er prettig wordt samengewerkt! Onze aanpak stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker en de ontwikkeling van uw team/afdeling, verhoogt het werkplezier en verbetert prestaties.

Ontwikkel uw team

Iedereen heeft zijn eigen taak en rol. Maar dit moet wel goed afgestemd zijn op elkaar. Een effectieve inzet van medewerkers op deze verschillende taken en rollen zijn essentieel voor de prestaties van uw team of afdeling. Daarvoor moet u eerst weten over welke talenten en waarden de medewerkers van de afdeling beschikken. Welke ontwikkelmogelijkheden hebben de medewerkers op basis van deze talenten en waarden? Ons teamonderzoek laat zien wat dit betekent voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het team. Onze professionals verbinden deze mogelijkheden met de te leveren teamprestaties.

Rollen en competenties in beeld

Voor dit ontwikkeltraject van uw medewerkers en teams maken we gebruik van een e-assessment. Dit  is een objectief assessment, dat niet alleen kijkt naar gedrag en houding, maar ook naar de individuele aanleg en persoonlijke waarden die daar aan ten grondslag liggen. Daarnaast achterhalen we welke rollen en competenties de kracht van het team bepalen en hoe sterk deze vertegenwoordigd zijn.

Contact?

Neem contact met mij op over jullie Team onderzoekassessments: