5 tips om talent te herkennen

19 september 2017

In een tijd waarin zelfsturing in veel organisaties al niet meer weg te denken is, wordt het steeds belangrijker dat medewerkers goed van zichzelf weten waar hun talenten liggen. Managers worden ‘mogelijkmakers’ en ondersteunen medewerkers zodat zij hun doelen (én die van de organisatie) kunnen realiseren. Maar hoe kunt u als mogelijkmaker uw medewerkers inzicht geven in waar zij het allerbeste in zijn? In deze blog geven wij u vijf korte tips.

  1. Vraag aan uw medewerkers eens welke rol/functie zij zouden willen vervullen als ze daar helemaal vrij in konden kiezen. Vraag ook door: ‘Vanwaar je keuze?’ ‘Wat maakt dat voor jou aantrekkelijk?’ ‘Waarom is dat voor jou belangrijk?
  2. Laat uw medewerkers feedback vragen bij hun collega’s en bespreek die feedback met hen. ‘Waar vind jij dat mijn kracht ligt?’ ‘Wat zijn mijn punten die aandacht behoeven?’ ‘Als je een speciaal project zou moeten uitvoeren, waarom zou je mij dan wel of niet in je projectteam willen hebben?’ Zo leren uw medewerkers wat volgens hun collega’s hun belangrijkste talenten zijn.
  3. Wanneer u zelf meer zicht wilt hebben op de kwaliteiten of verborgen talenten in uw team, kunt u aan alle medewerkers de vraag stellen: ‘Stel dat je een complex project zou moeten doen, wie zou je dan graag in je team willen hebben en waarom?’
  4. Vraag eens wat medewerkers in hun avonduren doen en welke rol ze bijvoorbeeld bij een vereniging bekleden. Wellicht is iemand wel een fantastische bestuurder bij een grote voetbalclub, terwijl binnen uw organisatie het idee heerst dat hij of zij geen leiding kan geven.
  5. Vraag aan uw medewerkers wat zij als kind het liefste wilden worden en waarom. Dat geeft niet alleen een goed beeld van de medewerker, maar ook van zijn of haar belangstelling en wellicht ook drijfveren. Hoe zit iemand in elkaar, wat zijn zijn of haar dromen en wat vindt hij of zij het allerleukste om te doen?

Bovenstaande vragen bieden een mooie ingang voor een goed gesprek tussen medewerker en ‘mogelijkmaker’. Vaak zijn de antwoorden verrassend en levert het gesprek nieuwe inzichten op, die door de medewerker gebruikt kunnen worden bij het maken van een persoonlijk ontwikkel- of loopbaanplan.

Verzilveren van talent

Natuurlijk kunt u uw medewerkers ook professionele tests, assessments of talentenworkshops laten afnemen. Hiermee krijgen zij meer inzicht in hun persoonlijkheid, in hun sterke en minder sterke competenties en in waarom zij de dingen doen zoals zij die doen. Bij FlowPeople bieden we hiervoor diverse mogelijkheden. Maar is het niet veel mooier als u zelf uw medewerkers kunt stimuleren en motiveren om hun talenten te benutten? U verrassende vragen kunt stellen waarmee u uw medewerkers echt aan het denken zet? U in staat bent om eventuele bezwaren en weerstand om te buigen naar randvoorwaarden en motivatie? Op deze manier kunnen medewerkers - met uw steun - de weg vrijmaken om te doen wat het beste bij hen past en tegelijkertijd bijdragen aan de doelen van uw onderneming. Zo krijgt het verzilveren van talent écht meerwaarde!

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.