Individuele coaching

Organisaties worden gedreven door de kracht van hun medewerkers. Aandacht voor uw mensen is dan ook van groot belang. Hoe functioneren zij, waar liggen hun ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften en hoe zouden zij nog meer kunnen excelleren? Dat zijn vragen waar we gericht antwoorden op vinden en beweging in bewerkstelligen door middel van individuele coaching.

Doelgerichte ontwikkeling

De persoonlijk coachtrajecten van FlowPeople zijn gericht op doelgerichte talent- of competentieontwikkeling: binnen de eigen functie, of functieoverstijgend. Of het nu gaat om persoonlijk- of loopbaanontwikkelingsvragen, of om functioneringsvraagstukken ten behoeve van prestatieverbetering, de te realiseren doelen stemmen we in gezamenlijkheid af tussen coachee, opdrachtgever en coach. Daarmee creëren we een gezamenlijk vertrekpunt en een gezamenlijk doel. Hier gaan we vervolgens aan werken in het coachingstraject.

Diepgaande ontwikkeling

Onze coaches zijn niet zo maar coaches. Zij zijn goed opgeleide en ervaren professionals, die staan voor diepgaande en duurzame ontwikkeling. Zij versnellen het ontwikkelingsproces van coachees, door vanuit identiteit, waarden en talenten van de coachee te werken aan zelfleiderschap, autonomie en authenticiteit, zichtbaar wordend op het niveau van houding, gedrag, keuzes en prestaties.  Onze coaches werken op basis van de principes van de positieve psychologie, met een sterk waarderende en stimulerende benadering, zonder oordeel. Daardoor bereikt de coachee de doelen die vooraf samen zijn geformuleerd, hetgeen concreet zichtbaar wordt in de dagelijkse praktijk.

Voor, tijdens en na coaching

Onze coachprogramma's starten we meestal met een e-assessment. Tijdens de coaching werken we -zoals aangegeven- aan de realisatie van de overeengekomen doelstellingen. Kort en intensief, helder en zonder verborgen agenda’s en tegen een vooraf overeengekomen tarief. We starten met een intake; we maken op basis van het vraagstuk en de doelen een voorstel met plan van aanpak en prijs; en na akkoord gaan we -al dan niet met inzet van een e-assessment- in gemiddeld 5 sessies met de coachee aan de slag. Zo nodig stellen we tussentijds het plan iets bij. Na afloop  evalueren we samen met de opdrachtgever en met de coachee. In 98 van de 100 coachopdrachten is er dan zoveel ontwikkeling op gang gekomen, dat verdere externe coaching niet meer nodig is. Als we zien dat interne coaching, of een opleiding of training voor de verdere toekomst behulpzaam kunnen zijn, geven we dat bij de evaluatie eveneens aan.

Voor wie?

Onze personal coachprogramma's richten zich voornamelijk op middelbaar en hoger opgeleide professionals, managers of directieleden. Wij werken branche-onafhankelijk. Onze kracht zit niet in de inhoud. Daarin bent u zelf de expert. Onze kracht ligt in mensen, organisaties en hun ontwikkeling.

Meer weten?

Vul het onderstaande formulier in als u meer wilt weten over individuele coaching. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.