Verandermanagement model

De 8 essentiële onderdelen voor succesvol verandermanagement volgens Prof. John Kotter:

  1. Urgentie besef vestigen; wat is de noodzaak tot verandering en hoe breng ik die over?
  2. Een leidende coalitie vormen: management en (informele) leiders in de lead zetten. Wij helpen u om een team te creëren dat de verandering belichaamt.
  3. Visie en strategie ontwikkelen: waar gaat de organisatie naar toe? Op basis van de uitkomsten formuleren wij met u de veranderopgave: het verschil tussen de huidige
  4. en de gewenste situatie.
  5. Communiceren van de visie: wij helpen u om een plan te maken en te realiseren waardoor iedereen in uw organisatie de nieuwe visie door en door kent.
  6. Door empowerment een breed draagvlak voor actie creëren. Wij verzorgen training en coaching, gericht op de vraag: wat betekent de verandering voor jouw bedrijf, divisie, team, functie, persoon? En wat ga jij daaraan als leider of als medewerker bijdragen om dat tot een succes te maken?
  7. Korte termijn successen genereren en vieren: wat lukt, mag gevierd worden. Wij zorgen ervoor dat u waardeert wat goed gaat en daarbij stilstaat, gerelateerd aan de gewenste verandering.
  8. Verbeteringen consolideren en meer veranderingen tot stand brengen: mensen in staat stellen om datgene ‘op te ruimen’ wat de verandering en succes in de weg staat.
  9. Verankeren van de veranderingen: zorgen voor verankering. Vasthouden wat goed gaat in het licht van de verandering. Goed gedrag belonen. Werkende processen en procedures blijven implementeren en voor verbreding zorgen.