Intervisiebegeleiding

Wilt u de deskundigheid van uw medewerkers bevorderen door gebruik te maken van de professionaliteit en deskundigheid van collega’s, binnen of buiten de organisatie? Dat kan door middel van intervisie. FlowPeople begeleidt dit proces graag voor u.

Meer inzicht

Bij intervisie denken collega’s mee over een persoons- of functiegebonden vraagstuk of knelpunt. Er worden geen oplossingen aangedragen, maar er worden vooral vragen gesteld om zo meer inzicht te krijgen in het vraagstuk, de eigen rol daarin en op mogelijke oplossingen of adviezen.

Iedereen op één lijn

De deelnemers leren over zichzelf aan de hand van praktijksituaties. Met elkaar gaan ze op zoek naar stimulerende en belemmerende factoren rond het vraagstuk. Dat vraagt van alle deelnemers een aantal vaardigheden en een zekere houding, zoals transparantie naar elkaar, een kwetsbare opstelling, willen leren van en met elkaar,  kunnen luisteren en effectief vragen kunnen stellen.

 

Intervisie vraagt een zekere structuur en frequentie. Deelname is op vrijwillige basis. Deelnemers staan in hiërarchisch opzicht op één lijn met elkaar. Deelnemers bepalen de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze.  De groepsgrootte is idealiter 5 tot 8 personen.

Begeleiding bij start intervisie

Het starten van een intervisietraject vraagt vaak om de nodige begeleiding. Die bieden wij. Deelnemers leren ervaren wat de mogelijkheden van intervisie zijn en hoe dit werkt. Na een aantal vooraf afgesproken bijeenkomsten hebben de deelnemers zich de vaardigheden eigen gemaakt en kunnen zij intervisie zelfstandig voortzetten.

Meer weten?

Wilt u zelf een intervisiegroep starten en kunt u daar onze hulp bij gebruiken? Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.