Ketensamenwerking

Vrijwel iedereen in de bouwsector spreekt over ketensamenwerking en cocreatie. In de praktijk blijkt echter dat het nog moeilijk is om deze strategische gedachte te vertalen naar de dagelijkse praktijk. FlowPeople helpt u daarbij. Door samen met u bijvoorbeeld de volgende vragen concreet te beantwoorden:

  • Wat heeft u voor ogen?
  • Hoe ver gaat u daarin?
  • Wat komt u zoal tegen?
  • Hoe voert u de noodzakelijke veranderingen door in uw organisatie?
  • Welke invloed heeft dit op uw processen en op de gewenste kwaliteiten van uw medewerkers?

Versterken en aanleren

De doelstelling van onze programma’s op dit gebied is tweeledig. Enerzijds zorgen we op diverse manieren voor versterking van het ketensamenwerkingsklimaat. Anderzijds leren we attitudes aan die passen bij integrale verantwoordelijkheid en ketensamenwerking en die leiden tot doorlooptijdverkorting en tot een lagere integrale kostprijs dan in traditionele methoden.

Aanpak ketensamenwerking

Wij helpen u en uw medewerkers om de samenwerkingsrelaties te ontwikkelen. Daarbij besteden we aandacht aan de invulling van taken, rollen, verantwoordelijkheden, afspraken en afstemming en de definiëring van het beoogde resultaat.

Deelnemers gaan als collega’s samenwerken, terwijl zij vanuit afzonderlijke bedrijven zijn afgevaardigd. Ieder met hun eigen werkwijzen, culturen, geschiedenis en referentiekader. Wij zorgen voor de vorming van een nieuw referentiekader, gebaseerd op hechte samenwerking, vertrouwen, verantwoordelijkheid en transparantie.

Meer weten?

Wij vertellen u graag meer over onze aanpak op het gebied van ketensamenwerking. Vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.