Talentontwikkeling bij ZGT en TMZ

Talentontwikkeling bij ZGT en TMZ

15 november 2017

Talentontwikkeling bij ZGT en TMZ

Met gepaste trots kunnen we laten weten, dat we eerder dit jaar door ZGT zijn gekozen om invulling te geven aan een nieuw talentontwikkelingsprogramma op het gebied van Verandering, Innovatie, Projectmanagement en Procesoptimalisering. Met het programma wordt beoogd om deelnemers zich te laten ontwikkelen tot potentieel goede projectleiders, ambassadeurs van veranderingstrajecten en cultuurdragers, die mede met de unithoofden vorm kunnen geven aan de veranderende organisatie. Belangrijke elementen daarbij zijn: het kunnen bewegen in de politieke arena, het kunnen bewegen in een turbulente organisatie en het ondersteunen van het management bij veranderingen.

De keuze van ZGT voor FlowPeople is gebaseerd op het sterk innovatieve karakter van het door FlowPeople -in concurrentie- ontwikkelde programma, waarin gezamenlijke colleges en creatieve en intuitieve verwerking, gecombineerd met individuele coaching van deelnemers, intervisie in deelgroepen en de koppeling theorie-praktijk tot een geheel zijn gemaakt. Onze FLOW-aanpak, die gebaseerd is op de inzichten vanuit de positieve psychologie, vormt de basis voor het programma-ontwerp.

Ook in de zorg wordt het opbouwen van en werken in netwerken met andere instellingen en kennisinstituten steeds belangrijkr. Het is dan ook fantastisch dat TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) voor de start heeft besloten om een aantal talentvolle medewerkers te laten deelnemen aan dit programma. Daardoor kunnen ZGT-deelnemers en TMZ-deelnemers inzichten en ervaringen uitwisselen en samen oplossingen vinden voor gedeelde vraagstukken.

Inmiddels is de module Innovatie succesvol afgerond, waarin Bart Schouten als bevlogen docent optrad. Met evaluatiecijfers tussen de 8 en 9,5 kunnen we nu al van een succesvolle start spreken!