Professionals over de STM-scan®

Arnold Brouwer (ontwikkelaar)

Arnold Brouwer MSc (1973), werkt als promovendus binnen het Research Center voor Examinering en Certificering. Na een bachelor opleiding Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Windesheim heeft hij de Master Managementwetenschappen met specialisatie Strategisch HRM aan de Open Universiteit afgerond. Sinds het jaar 2003 is Arnold actief als consultant en productontwikkelaar op het snijvlak organisatieontwikkeling, strategisch HRM en internettechnologie. Daarvoor heeft hij gewerkt als adviseur zakelijke kredietverlening bij een grootbank en als ICT consultant voor het MKB. Arnold is bedenker en ontwikkelaar van het online assessment instrument STM-scan®. De scan meet en analyseert bedrijfsdoel en menselijk talent op identiteitsniveau, door het bedrijfskundig toepassen van organisatiepsychologie. Na een eerste succesvolle marktintroductie is dit instrument sinds het jaar 2010 eigendom van GrowTalent B.V. Als adviseur onderzoek en ontwikkeling is Arnold betrokken bij de doorontwikkeling van en publicaties over de STM-scan®. Lees hier wat Arnold over de STM-scan® zegt.

Klara Faber-van den Berg

Ruim 20 jaar geleden heeft Klara Faber-van den Berg met succes de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk afgerond. Na haar studie heeft zij als reclasseringswerker brede ervaring opgedaan op het terrein van de psychosociale hulpverlening en hulpverlening in een gedwongen kader. Zij voerde, individueel of in groepsverband, begeleidingen en trainingen uit, op zowel sociaal als communicatief vlak. Vanaf 1997 houdt Klara zich voornamelijk bezig met de begeleiding en coaching van professionals. In het jaar 2002 voltooide Klara de Post HBO Management. Hiermee heeft zij zich verder verdiept in de aanpak van organisatievraagstukken en -veranderingen. Na haar managementopleiding heeft Klara de Post Bachelor Opleiding Coachen en Begeleiden met goed gevolg afgesloten. Klara is directeur van FlowPeople, waar zij tevens coach is. Zij voert individuele opdrachten en teamcoachingsopdrachten uit voor diverse opdrachtgevers uit verschillende branches. Wilt u weten wat Klara Faber-van den Berg te zeggen heeft over de inzet van de STM-scan®? Klik dan hier.

Sabine Koop

Sabine Koop heeft Arbeids- en Organisatiepsychologie in Amsterdam gestudeerd.  Het ontwikkelen van mensen middels coaching, assessments en/of trainingen zijn haar kernactiviteiten. Hierbij werkt zij voor een brede groep medewerkers vanuit verschillende branches. In haar werkwijze gaat zij met mensen op zoek naar wat hen beweegt en naar kun kracht. Door zich hierop verder te ontwikkelen en hun aandachtspunten waar nodig verder aan te scherpen/te organiseren, komen mensen het best tot hun recht, functioneren zij optimaal en ervaren zij het meeste werkplezier. Daadwerkelijk veranderen vraagt om een praktische, concrete aanpak. Belemmeringen of uitval kunnen het begin zijn van zo’n verandering. Door een praktische, persoonlijke en specifieke benadering, kun je richting geven, een beweging in gang zetten en deze ook daadwerkelijk verankeren. Wilt u weten wat onze coach Sabine Koop te zeggen heeft over de STM-scan®? Klik dan hier.