Ortageo Groep
De Ortageo Groep (45 medewerkers) bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen: Envita Almelo, Envita Nijmegen, Lankelma, Invisor en ExploVision. Al deze onderdelen houden zich bezig met de ruimtelijke leefomgeving. Spits zegt Paul: “Het motto van het bedrijf is, dat wij de ingenieuze adviseurs voor de ruimtelijke leefomgeving zijn”. Stapsgewijs lopen we de bedrijfsactiviteiten van de Ortageo Groep langs, om duidelijk te maken dat “wij veel meer doen dan bodemonderzoek”, aldus Paul.

Envita houdt zich bezig met onderzoek, metingen en advies op het gebied van de bodemverontreiniging en -sanering. Zo heeft Envita een overeenkomst gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek voor het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf.  In een ander project, wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest in de bodem en de wegen in en nabij Goor. Daarnaast houdt Envita zich bezig met bijvoorbeeld geohydrologie, sloopbegeleiding en projectmanagement.

Lankelma is het onderdeel van de Ortageo Groep dat zich bezighoudt met de opbouw en samenstelling van de ondergrond. In de Nederlandse bodem bevinden zich veel ondergrondse kabels en leidingen. Daar waar deze wegen en waterwegen kruisen, worden vaak horizontaal gestuurde boringen toegepast om kabels en leidingen eronder aan te brengen zonder dat er hinder plaatsvindt. Verder voerde Lankelma ten behoeve van kadeherstel bijvoorbeeld geotechnisch grondonderzoek uit op het Damrak in Amsterdam.

Invisor doet onderzoek naar o.a. de mogelijkheden voor herbestemming van leegstaande gebouwen. Geanalyseerd wordt welke functies potentie hebben. “Zo wil de gemeente Almelo het stadhuis laten slopen, echter Invisor toonde met een onderzoek aan dat het gebouw zich prima leent voor herbestemming door een uitgekiende combinatie van functies. Het stadhuis is een monumentaal pand en na 3 maanden hadden zich voldoende partijen gemeld die zich er wilden vestigen”, vertelt Paul trots.

Als laatste noemt Paul ExploVision, dat zich bezighoudt met advisering op het gebied van  niet gesprongen explosieven (NGE). Recentelijk is door ExploVision een onderzoek ter plaatse van de te verlegen A15 en de te verbreden A12l explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen liggen. Om de geplande (civieltechnische) werkzaamheden veilig en verantwoord te kunnen uitvoeren, heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland aan ExploVision opdracht verleend om een Projectgebonden Risico Analyse (PRA) uit te werken.  Met het opstellen van de PRA wordt het verdachte onderzoeksgebied op basis van feitenmateriaal zo gedetailleerd mogelijk beschreven. Daarbij wordt nagegaan of de voorgenomen planontwikkeling mogelijk is in relatie tot de mogelijke aanwezige NGE.

Groei
De economische recessie heeft zijn invloed; inmiddels zijn veel concurrenten fors ingekrompen of failliet gegaan. Onlangs had het MT een heisessie waar gesproken werd over innovatie: “Wat zijn de ontwikkelingen in de markt en waar willen we staan in 2018?”. Ortageo is nu bezig om de bedrijfsstrategie hierop te actualiseren. Ook de medewerkers moeten zich kunnen blijven ontwikkelen en plezier houden in het werk. Ortageo wil hen uitdagingen kunnen bieden en vindt het belangrijk dat zijn personeel zich professioneel kan ontwikkelen. En hier komt FlowPeople in beeld.

Ortageo en Flowpeople
“We kunnen en willen niet alles zelf doen en daarom zoeken we samenwerking met een aantal leveranciers”. Ook HR-vraagstukken worden uitbesteed. “FlowPeople wordt ingeschakeld voor ad-hoc personeelszaken en vragen rondom diverse beleidsmatige HR-zaken, maar ook voor assessments in het kader van werving en selectie. Eind 2012 heeft Ortageo Groep met ondersteuning van FlowPeople, een project in het kader van sociale innovatie succesvol afgerond. Daarin stond de ontwikkeling van talenten en competenties van medewerkers centraal om daarmee een hogere kwaliteit, productiviteit en klanttevreden te bereiken”. Ortageo Groep geeft aandacht aan de professionele groei van de medewerkers door middel van loopbaancoaching door de coaches van FlowPeople.

Paul schetst dat FlowPeople voor hem de huisarts (ik heb nu HR-hulp nodig), de specialist (intern structureren van HR) en de zorgverzekeraar (klankborden op strategisch niveau) is. Hij is tevreden over FlowPeople en zegt dat hij graag zaken met hen doet. De kracht van FlowPeople zit volgens hem in het feit dat er snel geschakeld kan worden: “De lijnen zijn kort”. Zo is directeur Leonard Faber bekend met de (bouw)wereld, waarin ook Paul zich bevindt en ook is de klik met Leonard aanwezig. Paul zegt: “Als ik Leonard bel dan weet hij waar ik het over heb, er hoeft niet eerst een intake gesprek of zo plaats te vinden. Dat vind ik gedoe en dat wil ik niet. Als ik bel en ik leg het probleem uit, dan zitten we snel op één lijn en dat vind ik prettig”.