De STM-scan®

Voor al onze onderzoeksprogramma’s maken wij gebruik van de testmethode STM®. STM® staat voor: Systeemgericht Talent Management, een intelligente testmethode die concreet inzicht biedt in talenten, competenties, waarden/drijfveren en intelligentie. De STM-scan® brengt de talenten, waarden en intelligentie van medewerkers objectief, genuanceerd en helder in beeld, in relatie tot de gewenste functie-eisen en de waarden van uw organisatiecultuur. STM® is een unieke testmethode die het mogelijk maakt om het menselijk talent te verbinden met de organisatiedoelen, ten behoeve van een betere fit tussen mens en organisatie.

STM® is de enige methode die niet slechts een 1- of 2-dimensionaal beeld geeft van de persoon, maar de persoon als het ware 3-dimensionaal plaatst in de organisatie- en functiecontext. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie en bewerking van een drietal wetenschappelijk onderbouwde testmethoden. Deze drie testen zijn zowel afzonderlijk als gecombineerd, en zowel zonder testnorm als met een door de klant bepaalde testnorm af te nemen. De combinatie van testen, de mogelijkheid van geïntegreerd testen en de mogelijkheid om testnormen in de methode op te nemen, maken van STM® een zeer onderscheidende methode.

STM® ten opzichte van andere modellen

Het STM® model is een bijzondere methode, die u zeer waardevolle informatie oplevert. STM® is onvergelijkbaar met andere methoden, omdat zij zowel geïntegreerd als gematcht, op diepgaand niveau zichtbaar maakt of de kandidaat over de kwaliteiten beschikt om de functie succesvol te vervullen, binnen uw organisatie. Omdat STM® geen evenknie kent, kan de STM® niet vergeleken worden met traditionele testmethoden die zich slechts op één aspect van de persoon richten (persoonlijkheid of gedrag). Door de unieke functionaliteit van de STM® is de kans dat u met een grote mate van voorspelbaarheid tot de juiste keuze komt beduidend groter dan bij andere methoden. Wilt u weten hoe anderen het werken met de STM-scan vinden, kijk dan hier voor testimonials.