Personeel aannemen?
Voorkom hoge kosten van mismatches

Met alle wettelijke en economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het aannemen van nieuwe medewerkers steeds meer een activiteit geworden, waarin het belang van het zorgvuldig afwegen van risico’s sterk is toegenomen. Nu staan we voor een volgende fase. Zoals u weet, verandert per 1 juli 2015 de wetgeving op het gebied van ontslag. Zo bent u straks als werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verreweg de meeste gevallen aan uw (ex)werknemer een wettelijke transitievergoeding verschuldigd, die kan oplopen tot maximaal € 75.000,-, indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief werkgever is beëindigd of niet is voortgezet. Bovendien wijzigt de ketenregeling, waardoor u werknemers minder lang op tijdelijke basis kunt blijven inzetten. Verder kunt u straks in tijdelijke contracten geen relatie- of concurrentiebeding meer opnemen en mag u in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van maximaal zes maanden geen proeftijd meer opnemen. En er is nog meer….

Mismatches voorkomen...

Het wordt dus steeds belangrijker voor werkgevers om mismatches te voorkomen: het aannemen van medewerkers die onvoldoende in uw organisatie, uw functie of uw team passen, waardoor u na verloop van tijd besluit om de arbeidsrelatie niet voort te zetten. Amerikaans onderzoek van het Center for American Progress uit 2012 heeft aangetoond dat de gemiddelde kosten voor vervanging van een medewerker die vertrekt, exclusief wervingsfee en exclusief transitie- of vergelijkbare vergoedingen, tussen de 20 en 30% van de werkgeverslasten (bruto salaris + werkgeverskosten) bedragen. Daarbij geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger de kosten. Neem je de fout- en begeleidingskosten van een falende medewerker, het productiviteitsverlies van de medewerker, het productiviteitsverlies van de collega’s van de falende medewerker en de wervings- of vervangingsfee mee, dan kunnen de totale kosten oplopen tot 1 à 1,5 keer het jaarsalaris van de medewerker. Om dan nog maar niet te spreken van de toekomstige kosten van transitievergoedingen.

Onderbuikgevoel

Het veel gehoorde ‘wij selecteren wel op basis van ons onderbuikgevoel’, brengt voor de toekomst grote risico’s met zich mee. Risico’s die ondernemingen graag uitsluiten als het bijvoorbeeld om de aanschaf van hardware gaat: machines of ERP-pakketten op basis van onderbuikgevoel aanschaffen? Een brochure (brief en CV), een paar gesprekken (sollicitatiegesprekken), een offerte (arbeidsvoorwaarden), en deal (contract, aangenomen)? Daarmee accepteert u het risico op 30% of meer faalkosten van mismatches. Accepteert u ook 30% of meer uitval van nieuwe machines of ERP-pakketten? Een verstandige ondernemer zal zeggen: ‘dat is vragen om problemen en is daarom onacceptabel. Wij kopen in op basis van businesscases, scherpe specificaties, geformuleerde pakketten van eisen en heldere testrapporten’. Toch verloopt de ‘inkoop’ van mensen nog heel vaak zonder deze veiligheidsstappen in te bouwen. En dat is vreemd, als je kijkt naar de hoge kosten van mismatches nu en de stijgende kosten van mismatches vanaf 2015.

Inzet assessments

Kan dat dan anders? Jazeker, dat kan. Hoe? Eén van die zekerheden is het inzetten van een assessment. Vergeleken met de kosten van mismatches, zijn de kosten van een assessment bijzonder laag te noemen: per bureau en per functieniveau en assessmentvorm tussen € 1.200,- en € 3.000,-. Met die investering koopt u een veel grotere mate van zekerheid. In onze FlowPeople-assessments kiezen wij er voor om daarbij niet eenzijdig te focussen op gedrag en competenties van de kandidaat, maar onderliggende talenten te onderzoeken in relatie tot competenties en hun ontwikkelbaarheid, te vervullen rollen en functies. Bovendien beoordelen wij in welke mate de cultuurwaarden van de organisatie passen bij de persoonlijke waarden van de kandidaat. Dat bepaalt in hoge mate of iemand niet alleen in de functie, maar ook in het team of in de organisatie past. En als de kandidaat dan ook nog voldoende intelligent is en rek over heeft om te leren, geeft u dat een goed beeld op basis waarvan de mate van verwacht succes goed kan worden voorspeld. Vele tevreden opdrachtgevers gingen u reeds voor!

Meer weten? Wij komen graag vrijblijvend kennismaken. Vul hieronder gegevens in.

* Verplicht veld