Extern vertrouwenspersoon

 

elisabeth-deumer-1

Grensoverschrijdend gedrag

Waar mensen samenwerken of samenkomen kan grensoverschrijdend gedrag ontstaan in de vorm van ongewenste omgangsvormen zoals pesterijen, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie of geweld.

De grens tussen wat wel en niet gewenst gedrag is, is niet altijd makkelijk aan te geven en wordt ook niet door iedereen hetzelfde ervaren. Wij verstaan onder grensoverschrijdend gedrag; “gedrag waarbij verbaal, non-verbaal, fysiek, digitaal of telefonisch de persoonlijke integriteit van een ander wordt aangetast”.

Het is daarom belangrijk om een extern vertrouwenspersoon in te schakelen om deze kwesties aan te pakken en ondersteuning te bieden aan de betrokkenen. FlowPeople biedt je de mogelijkheid om een gecertificeerd vertrouwenspersoon voor je organisatie ter beschikking te stellen.

'Elke vorm van ongewenst gedrag kan in vertrouwen worden besproken' 

FlowPeople0723-5791-2

Wie is de vertrouwenspersoon

Elisabeth Deumer is aangesteld als extern vertrouwenspersoon. Zij is opgeleid en gecertificeerd als vertrouwenspersoon. Een externe vertrouwenspersoon wil zeggen: Elisabeth is geen werknemer bij uw bedrijf. Elisabeth werkt onder andere als coach, trainer en extern vertrouwenspersoon voor FlowPeople en is vanuit haar vak gewend om vertrouwelijk met informatie, gegevens en gevoelige situaties om te gaan.

De vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak het opvangen, begeleiden en adviseren van de melder bij 
de behandeling van een klacht of melding. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon ook een signalerende en adviserende rol naar uw werkgever toe. Alles blijft anoniem en vertrouwelijk, tenzij het gaat over zware strafbare feiten of zaken waarbij de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. 

Kennismaken

Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Op naar een krachtig en positief personeelsbeleid